Reset Password

Membership Agreement

02/01/2022 by admin

Madde 1. Taraflar

İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”),

 • Bir tarafta, www.kusadasitatilevi.com alan adlı internet sitesi ve bağlantılı mobil uygulamaların işleticisi olan, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulu “Soğucak Mah. Pine Valley Sk. No.1/5 09400 Kusadasi /Aydın / Turkey” adresinde mukim Kusadasi Tatilevleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi (Bundan böyle “Kusadasi Tatilevleri” olarak anılacaktır) ile;
 • Diğer tarafta, kusadasitatilevi.com ibaresinin alan adını teşkil ettiği çevrimiçi platforma internet sitesi veya mobil cihazlara kurulan uygulamalar veya  söz konusu platforma erişime imkân sağlayan ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak kullanıcılara sunulabilecek herhangi başka bir ara yüz türü üzerinden Sözleşme’deki şartları kabul ederek üye olan; kullanıcı (“Üye”) arasında, aşağıdaki hüküm ve koşullara göre akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de Kusadasi Tatilevlerive Üye ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu www.kusadasitatilevi.com alan adlı internet sitesinin ve bağlantılı mobil uygulamaların genel kullanım şartları, kurallar, Üye’nin faydalanma şartları ve Taraflar’ın hukuki sorumluluklarıdır.

 

Madde 3. Tanımlar

Site: www.kusadasitatilevi.com alan adı ile yayın yapan internet sitesini ve işbu Sözleşme’nin konusunu teşkil eden hizmetlerin Kusadasi Tatilevleri tarafından sunulması için Kusadasi Tatilevleri’nin işleticisi olduğu veya üçüncü kişiler tarafından işletilmesini sağladığı mobil uygulamaları.

Üye Profili: www.kusadasitatilevi.com adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, üyelik bilgileri ve temel bilgilerden oluşan, Üye’ye özel tanıtım sayfası.

 

Madde 4.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 • Sözleşme’nin kurulabilmesi için Üye’nin Site üzerinde talep edilen bilgileri doldurması, belirleyeceği şifreyi girmesi ve belirtilen onay/izinleri vermesi gerekmektedir. Üyelik bilgilerinde herhangi bir eksiklik olması halinde Site üzerinden üyelik bilgilerini değiştirebilir.
 • Üye,   Site’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, Kusadasi Tatilevleri’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen veya nakden ve derhal tazmin edeceğini, Kusadasi Tatilevleri’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üye, Site’deki Üye Profili’ne girişi için belirlenmiş olan şifreyi başka kimseye veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Kusadasi Tatilevleri’ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Kusadasi Tatilevleri’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 • Üye, üyeliği süresince, Site’nin hizmetlerinden faydalanırken ve bu hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine riayet etmeyi bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
 • Üye’nin Site’de gerçekleştirdiği tüm kredi kartı/banka kartı işlemleri ve onayları ilgili banka, kredi kuruluşu ve/veya ödeme hizmeti sağlayıcıları ile Üye arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmektedir. İşbu ödeme işlemlerinin herhangi biri Kusadasi Tatilevleri tarafından gerçekleştirilmemekte veya onaylanmamaktadır. Bu nedenle Kusadasi Tatilevleri, Üye’nin kredi kartı/banka kartı şifrelerini kesinlikle görmemekte ve kaydetmemektedir.
 • Üye,  Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve sınai haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
  Site’de Üye tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Kusadasi Tatilevleri ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Kusadasi Tatilevleri’nin Üye’nin veya üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Kusadasi Tatilevleri, Üye’ye dair verilerin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,  Site’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Kusadasi Tatilevleri’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 • Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.
 • Üye’nin, Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi durumunda, Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Kusadasi Tatilevleri’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca, ihlal nedeniyle, olayın yargı alanına intikal ettirilmesi halinde, Kusadasi Tatilevleri’nın Üye’ye karşı Sözleşme’ye aykırılıktan dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 • Kusadasi Tatilevleri’nin her zaman, tek taraflı olarak, gerektiğinde, Üye’nin üyeliğini iptal etme, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Kusadasi Tatilevleri’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • Site’nin yazılım, tasarımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Kusadasi Tatilevleri tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Kusadasi Tatilevleri’nin mülkiyetinde veya izinli olarak kullanımında olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  Üye tarafından izinsiz olarak paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, çoğaltılamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz. Site’de adı geçen başkaca şirketler ve ürünler sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri ve sınaî mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Üye, Site’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Kusadasi Tatilevleri’nin izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Kusadasi Tatilevleri’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal etmesi halinde Kusadasi Tatilevleri uğradığı ve/veya ileride herhangi bir zamanda uğrayabileceği tüm doğrudan ve dolaylı zararların tazminini, kâr kaybı ve itibar tazminatı da dahil olmak üzere, talep edebilecektir.
 • Kusadasi Tatilevleri tarafından Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Site’ye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site’ye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet alan adı gibi birtakım bilgiler, Gizlilik Politikası’na tabi olarak toplanabilir.
 • Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai olarak güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Site’ye erişmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 • Kusadasi Tatilevleri, Site’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Üye’ye sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Site’de kayıtlı Üye’nin bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 • Kusadasi Tatilevleri, Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde hüküm ifade edecektir.
 • Taraflar, Kusadasi Tatilevleri’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK Madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 • Kusadasi Tatilevleri’nın önceden iletişim iznine sahip olması halleri saklı olmak üzere, Üye işbu Sözleşme’nin akdedilmesiyle de beraber bilgilendirme maillerinin Kusadasi Tatilevleri’ne sağlamış olduğu elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye, mail ve/veya mesaj almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “mail ve/veya mesaj gönderim iptal işlemini Site üzerindeki Üye Profili’nde gerçekleştirebilecektir.
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca suç ve/veya kabahat teşkil eden herhangi bir fiil ile Site’den herhangi bir haksız ve/veya hukuka aykırı bir kazanım elde edilmesi ve Kusadasi Tatilevleri’nın bu yolla herhangi bir zarara uğraması halinde Kusadasi Tatilevleri’ne zarara uğratan Üye hakkında Kusadasi Tatilevleri, herhangi bir ihtara veya mahkeme emrine veya üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, uğradığı kar kaybı ve adli ve/veya idari para cezaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) talep edebilecektir.

 

Madde 5.Üye olma süreci

Üye olma süreci,www.kusadasitatilevi.com adresinde veya bağlantılı mobil uygulamalar üzerinde yer alan formun doldurulup, “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, aynen kabul ediyorum.” ifadesinin başındaki kutucuğun işaretlenmesi ve ‘’Ileri” veya “Kaydet ve Devam et” veya “Kaydet ve Çık” veya “Gönder veya Devam” ya da benzer anlam içeren mevcut butona basılması suretiyle tamamlanır.

 

Madde 6. Gizlilik

Kusadasi Tatilevleri, Üye’nin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil yürürlükteki tüm mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Kusadasi Tatilevleri, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Site’de yer alan Gizlilik Politikası metnine uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası metni, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Site’nin hizmetlerinden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak sitede yer alan Gizlilik Politikası metninde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası metnini inceleyebilir ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen ve açıklanan haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Madde 7. Sözleşmenin Sona Ermesi

İşbu Sözleşme Üye veya Kusadasi Tatilevleri tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

 

Madde 8.İhtilafların Halli

İşbu Sözleşme’den doğan veya bu Sözleşme’ye ilişkin ihtilaflarda Kuşadası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Madde 9.Yürürlük

Üye’nin, işbu Sözleşme’nin “Üye olma süreci” başlıklı 5. maddede tanımlandığı haliyle üye olma sürecini tamamlaması, Üye’nin Sözleşme’de ve Gizlilik Politikası’nda yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olma sürecini tamamlamasının ardından Kusadasi Tatilevleri tarafından üyeliğinin doğrulanmasına yönelik olarak kendisine gönderilen iletideki adımları takip ederek üyeliğini doğrulaması sonucunda üyelik kaydının gerçekleşmesi anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Reservation Steps

 • 1

  You can see the price on these dates by selecting the entry and exit dates. After filling out the reservation request form, you can send it to us by clicking the CREATE RESERVATION REQUEST button.

 • 2

  You can check the availability of the house from the "Create Reservation Request" form. We reserve your chosen request on appropriate dates by making an option on your behalf. In order for your option to turn into a final reservation, you must deposit the prepayment amount into our company account or make the payment by choosing one of the payment methods on the "create a request" page.

 • 3

  Accommodation contract will be sent to you via e-mail after prepayment is made. After you fill out this document and send it to us, your travel document will be sent. This document contains important information such as the address of the villa, directions, and the number of the person who will meet you. Before you go on holiday, do not forget to take the output of this document.

 • 4

  Your reservation is complete. Now all you have to do is call the contact person on your travel document from the phone number 2 days before you enter the house and inform the time of your arrival. The remaining payment must be made against the receipt you will receive before you enter the house.

Rezervasyon Adımları

 • 1

  Eve giriş ve çıkış tarihlerini seçerek bu tarihlerdeki fiyatı görebilirsiniz. Rezervasyon talep formunu doldurduktan sonra REZERVASYON TALEBİ OLUŞTUR butonuyla bize iletebilirsiniz.

 • 2

  "Rezervasyon Talebi Oluştur" formundan evin müsaitlik durumu kontrol edebilirsiniz. Uygun tarihlerde seçtiğiniz talebinizi adınıza opsiyon yapılarak ayırmaktayız. Opsiyonunuzun kesin rezervasyona dönmesi için ön ödeme tutarını firma hesabımıza yatırmanız veya "talep oluştur" sayfasındaki ödeme yöntemlerinden birini seçerek ödemeyi yapmanız gerekmektedir.

 • 3

  Ön ödeme yapıldıktan sonra size e-posta yoluyla konaklama sözleşmesi gönderilir. Siz bu belgeyi doldurup bize ulaştırdıktan sonra seyahat belgeniz yollanır. Bu belgede villanın adresi, yol tarifi, sizi karşılayacak kişinin numarası gibi önemli bilgiler yer almaktadır. Tatilinize çıkmadan önce bu belgenin çıktısını almayı unutmayınız.

 • 4

  Rezervasyonunuz tamamlanmıştır. Artık tek yapmanız gereken eve girişinizden 2 gün önce seyahat belgenizde yer alan iletişim kişisini telefon numarasından aramak ve varacağınız saati bildirmektir. Kalan ödeme eve girişinizden önce alacağınız makbuz karşılığı yapılmalıdır.

Rezervasyon Adımları

 • 1

  Giriş ve çıkış tarihlerini seçerek bu tarihlerdeki fiyatları görebilirsiniz. Rezervasyon talep formunu doldurduktan sonra REZERVASYON TALEP OLUŞTUR butonuna basarak bize iletebilirsiniz.

 • 2

  Evin müsaitliğini "Rezervasyon Talebi Oluştur" formundan kontrol edebilirsiniz. Seçtiğiniz talebi uygun tarihlerde sizin adınıza bir opsiyon yaparak rezerve ediyoruz. Seçeneğinizin kesin rezervasyona dönüşmesi için ön ödeme tutarını şirket hesabımıza yatırmanız veya "talep oluştur" sayfasındaki ödeme yöntemlerinden birini seçerek ödeme yapmanız gerekmektedir.

 • 3

  Ön ödeme yapıldıktan sonra size e-posta yoluyla konaklama sözleşmesi gönderilecektir. Bu belgeyi doldurup bize gönderdikten sonra seyahat belgeniz gönderilecektir. Bu belge villanın adresi, yol tarifi, sizi karşılayacak kişinin numarası gibi önemli bilgileri içermektedir. Tatile çıkmadan önce bu belgenin çıktısını almayı unutmayınız.

 • 4

  Rezervasyonunuz tamamlandı. Artık tek yapmanız gereken, eve girmeden 2 gün önce telefon numarasından seyahat belgenizdeki irtibat kişisini aramak ve varış saatinizi bildirmek. Kalan ödeme, eve girmeden önce alacağınız makbuz karşılığında yapılmalıdır.