Şifreyi Yenile

Misafir
Yetişkin
13 ve üzeri yaştakiler
0
Çocuk
Yaş aralığı 2-12
0
Bebek
2 yaş ve altı
0
Kapat
Arama sonuçlarınız
21/01/2023

Efeler Gezilecek Yerler ve Yöresel Lezzetleri

Efeler, Aydın ili merkez ilçesi olması ve müzeleri, antik kentleri, camileri, külliyelerinin turistler için uğrak bir yer olması dolayısıyla özellikle yaz aylarında hareketli bir yerdir. Tüm bunların yanı sıra yöresel lezzetleri ile de görülmesi gereken yerler listenizde yer alması gerekiyor.

Efeler Tarihi

Efeler Aydın ilinin en büyük ve merkez olarak kabul edilen ilçesidir. 1653 yılında Aydın’da büyük bir deprem meydana gelmiştir. Depremin sonucunda birçok insan hayatını kaybetmiş, sosyal ve dini amaçlı yapılar, evler yıkılmıştır. 16.yüzyılın sonu ile 17.yüzyılların başlarında Aydın’ın/ Efeler’in kentsel gelişimi artmış, mahallelerin sayısı, yirmiye ulaşmıştır. 1856 yılında İzmir-Aydın demiryolunun işletmeye açılmasıyla bölgenin ticari açıdan canlanması sağlanmıştır.

Aydın ili 27 Mayıs 1919 gününde Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. İşgal sırasında Aydın şehri yağmalanmış, yakılıp yıkılmış, halkı katliama uğramış ve insanlık dışı muamelelere maruz kalmıştır.  7 Eylül 1922’de Yunanlılar Aydın’dan çıkarılmıştır.

Sonuç olarak şehir, günümüzde ana yollar boyunca büyümeye devam etmektedir. Aydın kenti, tarihi, turizmi ve tarımı ile Batı Anadolu’nun en önemli şehirleri arasında yerini tescillemiştir. Aydın’ın tek merkez ilçe olan Efeler İlçesi 5 belde, 56 köy ve merkez mahallelerin bağlanmasıyla 83 mahalleden meydana gelmektedir.

Efeler Gezilecek Yerler

Efeler bölgesinde gezilecek yerler çeşitliliği ve sayıca fazla olması ile yerli ve yabancıları turistleri tarihe doyuran bir özelliğe sahiptir. Efeler’de gezilecek yerler, müzeleri, antik kentleri ve daha fazlası.

Efeler Müzeleri

Ziyaretiniz sırasında Efeler müzelerine uğramadan geçmemelisiniz. Uzun süredir hizmet veren Aydın Arkeolojik Müzesi ve Tales Matematik Müzesi, Efeler geziniz için tamamlayıcı olacaktır.

Aydın Arkeoloji Müzesi

Aydın Arkeoloji Müzesi

Aydın Arkeoloji Müzesi

Arkeolojik ve etnografik eserlerden oluşan karma bir serginin yer aldığı Aydın Müzesi,  zaman içerisinde bölgesinde devam eden bilimsel kazı ve araştırmaları ile bünyesine kazandırdığı eserler ile eşsiz bir koleksiyona sahip olmuştur. Tralleis’li Seikilios’un sağlığında kendisi için yaptırdığı mezar taşına yazdırdığı ve daha sonra 6/8 lik nota ölçüleriyle ezgiye dönüştürülen yaklaşık 2000 yıllık dünyanın en eski yazılı şiiri bu müzenin, girişindedir. Ziyaretçileri şu dörtlük karşılamaktadır;

“Yaşadığın müddetçe dertsiz tasasız ol
Hiçbir şeyin seni üzmesine izin verme
Hayat çok kısa
Ve zaman her şeye gebedir.”

Bu müzede; Tralleis, Magnesia, Alabanda, Nysa Arkaik Panionion, Kadıkalesi (Anaia) ve Tepecik Höyüğü’nde bulunan eserler antik kentlere ayrılan bölümlerde sergilenmektedir. Bunun yanında sorumluluk alanı içerisinde bulunan Alinda, Amyzon, Piginda, Harpasa, Mastaura, Akharaka, Pygale, Orthosia gibi antik kentlere ait eserler ile müze tarafından yapılan kurtarma kazılarından elde edilen eserlere de yer verilmiştir. Bahçe teşhirinde ise müze sorumluluk alanında bulunan antik kentlerden gelen taşınmaz kültür varlıklarından örnekler sergilenmektedir.

Tales Matematik Müzesi

Thales Matematik Müzesi, 27 Mayıs 2015 tarihinde kurulmuştur.  Müze gezi boyunca, profesyonel matematik öğretmenleri tarafından hikâyeler anlatır. Matematiksel teoremlerin kanıtlarını gösterir. Müzenin amacı, bağımsız düşünce ile yeni fikirler ve çözümler bulmayı çocuklara aktarmaktır. Müze, ilköğretim düzeyinden üst düzey matematiğe kadar farklı bilişsek düzeylere uygun çeşitli materyallere sahiptir.

Efeler Tarihi Yerleri

Aydın birçok ilçesi gibi Efeler de tarihi yerleri ile göze çarpar. Efeler Tarihi yerleri antik kent, hamam, cami ve konaklarıdır.

Tralleis Antik Kenti

Tralleis Antik Kenti

Tralleis Antik Kenti

Topyatağı’nda yer alan antik kent Trakyalı Tralleisler tarafından kurulmuştur. Yapılan kazılar ve araştırmalar yerleşimin tarihini M.Ö. 7 yüzyıla kadar dayandığını göstermiştir. Kalıntıları günümüze kadar ulaşan eserler arasında arsenal, agora, gymnasium (halk arasında üç gözler olarak bilinir), stadion, surlar, latrina, mezarlar, konutlar, dükkânlar, şapel yer alır; büyük bir kısmı Roma-Bizans dönemlerine aittir. Heykeltıraşlık okulu ve seramik atölyeleri ile de ünlüdür.

Surlar

Efeler ilçesi Veysipaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Surlar, Aydın il merkezinde 3 km dışarıda yer alır.  Doğu – Batı ve Kuzey – Güney doğrultusunda, eğimli bir arazi üzerine taş ve tuğla malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir. Surlar, iki kademeli olarak yapılmış ve bazı yerlerde payandalar ile desteklenmiş bir yapıdır. Surların güney yüzeyinde Grekçe yazıtlar yer almaktadır. Surların tarihinin 17. Yüzyıla dayandığı tahmin edilmektedir.

Tahir Paşa Konağı

Günümüzde jandarma taburu içinde kalmıştır. Taş ve tuğla malzeme ile inşa edilen eser, dikdörtgen planlıdır; bodrum üzerine iki kat halinde yapılmıştır. Mimari özellikleri ile pek çok ziyaretçinin beğenisini kazanan Tahir Paşa Konağı’nı gezmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur.

Rum Hamamı

Efeler Rum Hamamı

Efeler Rum Hamamı

Efeler ilçesi, Zafer Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Rum Hamamı, tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmemekle birlikte 15. yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.  Mimari özellikleri açısından Osmanlı’yı andırmaktadır. Yapımında taş, tuğla, mermer malzeme kullanılmıştır. Yapı, iki halvet hücreli, soyunmalık ve sıcaklık kısmı aynı mekânda değerlendirilmiştir. Sonradan batıdaki bölümleri ve güneydeki bölümleri eklenmiştir. Eklemelerin 17.veya 18.yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir. Bulunduğu mahallenin, eski Rum Mahallesi olmasından dolayı hamamın adını buradan aldığı söylenir.

Tabakhane Hamamı

Efeler Tabakhane Hamamı

Efeler Tabakhane Hamamı

Efeler ilçesinin en eski hamamları arasında yer almaktadır. İnşasından devşirme malzemeler, taş tuğla ve molozlar kullanılmıştır. Hamamın sıcaklığının korunması için giriş kapısı doğu cephesine inşa edilmiştir. 14. Veya 15. Yzyılda inşa edildiği düşünülmektedir.

Üveys Paşa Camii

Efeler Üveys Paşa Camii

Efeler Üveys Paşa Camii

Üveys Paşa Camii, eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiş, üzeri tek bir kubbe ile kapatılmış, kare plana ve tek minareye sahip bir ibadet yeridir. Güney cephede öküz gözü pencereler dikkati çeker. Son cemaat yerinin üzeri kubbelerle örtülüdür. Ortadaki kubbeye istiridye kabuğu şekilleri ile , yanlardakine ise pandantiflerle geçilmektedir. Sütunlar yuvarlak gövdelidir. Kuzeyde kadınlar mahfili yer almaktadır. Yapının süslemeleri sadedir. Cami, Üveys Paşa tarafından M. 1568 yılında inşa edilmiştir.

Nasuh Paşa Külliyesi

Efeler Nasuh Paşa Külliyesi

Efeler Nasuh Paşa Külliyesi

Mescit, medrese, hamam ve handan meydana gelmektedir. Yapımında taş ve tuğla kullanılmıştır. Dört bir yanı revaklar ve mekânlar ile çevrilidir. Kuzeydoğu cephesinde bir de mescit dershanesi bulunmaktadır. 1708 yılında Nasuh Paşa tarafından inşa edilmiştir. Külliye yüzyıllardır birçok yerli ve yabancıyı ağırlamıştır.

Cihanoğlu Külliyesi

Efeler Cihanoğlu Külliyesi

Efeler Cihanoğlu Külliyesi

Cihanoğlu Külliyesi, Müderris Cihanoğlu Abdülaziz tarafından 1756 yılında yaptırılmıştır. Külliye moloz, taş ve tuğla karışımından yapılmıştır.  18. Yüzyılda Osmanlı mimarisini etkisi altına alan barok tarzında yapılmıştır. İbadet mekânı üç sıra pencere ile aydınlatılmıştır.

İçerisi barok üslupta madalyon ve çiçek motifleri ile bezenmiştir. Bunların arasında hayvansal motiflere de rastlanır. Yüksek bir kaide üzerine oturtulan caminin altı çarşı olarak kullanılmıştır. Yanında bulunan medresesi 1954 yılında onarılmış ve öğrenci kullanıma açılmıştır.

Süleyman Bey Camii (Bey Camii)

Efeler Süleyman Bey Camii

Efeler Süleyman Bey Camii

Süleyman Bey Camisi klâsik Osmanlı üslubunda yapılmıştır. Mimar Sinan’ın kalfalarından biri tarafından inşa edildiği düşünülen avlu içerisindeki kare plânlı bu camii, kesme taştan ve tek kubbeli bir yapıdır.

Kubbesi, iki kademeli beden duvarları üzerinde 16 köşeli bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Camiyi aydınlatan pencereler duvarlarda ve kasnakta yer almaktadır. Dışarıdan dar bir merdivenle kadınlar mahfiline çıkılır. Kubbe içerisindeki bezemeler XVII. yüzyıl üslubuna göre yenilenmiştir. Kesme taştan yapılmış mihrabı sade olup, mermerden yapılmış minberin merdiven altı işlemelidir.

Çavuş Köprüsü

Çavuş Köprüsü, tabakhane köprüsü üzerine inşa edilmiştir. Yapımında taş, moloz, tuğla ve bazı yerlerde ise devşirme malzemeler kullanılmıştır. Çavuş Köprüsü’nün batı girişinde bulunan onarım kitabesi vardır. Mimari özellikleri göz önüne alındığında 18. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Efeler Yöresel Lezzetleri

Efeler yöresel lezzetleri, yemekleri, kendine has tatları ile gezi rotanıza eklemeyi es geçmemiz gereken tatları içerisinde barındırır.

Yuvarlama

Yuvarlama

Yuvarlama

Yuvarlama Aydın yöresine ait bir yemektir genellikle düğünlerde ve özel günlerde yapılır. Efeler yöresinde de sıkça yapılan bu lezzet lezzeti ile de çok sevilmektedir.

Kırlı Kızartma

Kırlı Kızartma

Kırlı Kızartma

Efeler bölgesine ait bir kızartma çeşidi. Genellikle meze olarak tercih edilir.

Etli Enginar Yemeği

Etli Enginar Yemeği

Etli Enginar Yemeği

Aydın ve Efeler bölgesinde çeşitli sebzeler yetişir.  Onlardan biri olan enginar ile yöresel bir lezzet yapılmaktadır.

Ayrıca tatiliniz için “Aydın’da Gezilecek Yerler” adlı içeriğimizi de inceleyebilirsiniz. Tatilinizi evinizin konforunda lüks villalarda geçirmek isterseniz Kuşadası Tatil Evi villalarını inceleyebilirsiniz.

Kategori: Gezilecek Yerler
Paylaş

Reservation Steps

 • 1

  You can see the price on these dates by selecting the entry and exit dates. After filling out the reservation request form, you can send it to us by clicking the CREATE RESERVATION REQUEST button.

 • 2

  You can check the availability of the house from the "Create Reservation Request" form. We reserve your chosen request on appropriate dates by making an option on your behalf. In order for your option to turn into a final reservation, you must deposit the prepayment amount into our company account or make the payment by choosing one of the payment methods on the "create a request" page.

 • 3

  Accommodation contract will be sent to you via e-mail after prepayment is made. After you fill out this document and send it to us, your travel document will be sent. This document contains important information such as the address of the villa, directions, and the number of the person who will meet you. Before you go on holiday, do not forget to take the output of this document.

 • 4

  Your reservation is complete. Now all you have to do is call the contact person on your travel document from the phone number 2 days before you enter the house and inform the time of your arrival. The remaining payment must be made against the receipt you will receive before you enter the house.

Rezervasyon Adımları

 • 1

  Eve giriş ve çıkış tarihlerini seçerek bu tarihlerdeki fiyatı görebilirsiniz. Rezervasyon talep formunu doldurduktan sonra REZERVASYON TALEBİ OLUŞTUR butonuyla bize iletebilirsiniz.

 • 2

  "Rezervasyon Talebi Oluştur" formundan evin müsaitlik durumu kontrol edebilirsiniz. Uygun tarihlerde seçtiğiniz talebinizi adınıza opsiyon yapılarak ayırmaktayız. Opsiyonunuzun kesin rezervasyona dönmesi için ön ödeme tutarını firma hesabımıza yatırmanız veya "talep oluştur" sayfasındaki ödeme yöntemlerinden birini seçerek ödemeyi yapmanız gerekmektedir.

 • 3

  Ön ödeme yapıldıktan sonra size e-posta yoluyla konaklama sözleşmesi gönderilir. Siz bu belgeyi doldurup bize ulaştırdıktan sonra seyahat belgeniz yollanır. Bu belgede villanın adresi, yol tarifi, sizi karşılayacak kişinin numarası gibi önemli bilgiler yer almaktadır. Tatilinize çıkmadan önce bu belgenin çıktısını almayı unutmayınız.

 • 4

  Rezervasyonunuz tamamlanmıştır. Artık tek yapmanız gereken eve girişinizden 2 gün önce seyahat belgenizde yer alan iletişim kişisini telefon numarasından aramak ve varacağınız saati bildirmektir. Kalan ödeme eve girişinizden önce alacağınız makbuz karşılığı yapılmalıdır.

Rezervasyon Adımları

 • 1

  Giriş ve çıkış tarihlerini seçerek bu tarihlerdeki fiyatları görebilirsiniz. Rezervasyon talep formunu doldurduktan sonra REZERVASYON TALEP OLUŞTUR butonuna basarak bize iletebilirsiniz.

 • 2

  Evin müsaitliğini "Rezervasyon Talebi Oluştur" formundan kontrol edebilirsiniz. Seçtiğiniz talebi uygun tarihlerde sizin adınıza bir opsiyon yaparak rezerve ediyoruz. Seçeneğinizin kesin rezervasyona dönüşmesi için ön ödeme tutarını şirket hesabımıza yatırmanız veya "talep oluştur" sayfasındaki ödeme yöntemlerinden birini seçerek ödeme yapmanız gerekmektedir.

 • 3

  Ön ödeme yapıldıktan sonra size e-posta yoluyla konaklama sözleşmesi gönderilecektir. Bu belgeyi doldurup bize gönderdikten sonra seyahat belgeniz gönderilecektir. Bu belge villanın adresi, yol tarifi, sizi karşılayacak kişinin numarası gibi önemli bilgileri içermektedir. Tatile çıkmadan önce bu belgenin çıktısını almayı unutmayınız.

 • 4

  Rezervasyonunuz tamamlandı. Artık tek yapmanız gereken, eve girmeden 2 gün önce telefon numarasından seyahat belgenizdeki irtibat kişisini aramak ve varış saatinizi bildirmek. Kalan ödeme, eve girmeden önce alacağınız makbuz karşılığında yapılmalıdır.