Kiralama Şartları ve Sözleşme

1.TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); Sözleşme ’ye tabi hizmetlerin alıcısı olarak sizin ile (“siz” veya “Müşteri” olarak anılacaktır)ile Soğucak Mahallesi Pine Valley sokak no: 1/ 5 09400 Kuşadası, Aydın, Türkiye adresinde mukim  Kuşadası Tatilevleri  Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi (Sözleşme’de bundan sonra “biz” veya “kusadasitatilevi” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

2.KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; www.kusadasitatilevi.com üzerinden müşteri tarafından seçilerek, bildirilecek olan:

  “Hizmetler”, yani aşağıda belirtilen tarih aralığında konutun kiralanması

  “Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içeren “Ek Hizmetler”: 

  Transfer Hizmeti-  Kiralama Hizmeti- Temizlik Hizmeti- Komisyon hizmetlerinden hangileri seçilmiş ve kusadasitatilevi.com üzerindeki aşamalar izlenmek suretiyle ve gerekli kabul ve onaylar işaretlenmek suretiyle bildirilmiş ise bunlar aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup,

Aşağıdaki tabloda belirtilen ve kusadasitatilevi.com üzerinde listelenmiş olan tutarların ödenmesi karşılığında bu hizmetlerin ve malların sağlanması hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

Konut Adı

Sipariş No

Kiralama Başlangıç Tarihi

Kiralama Bitiş Tarihi

Toplam Gece Sayısı

Gecelik Birim Fiyat

Toplam Kiralama Tutarı

Ek Hizmetler

Toplam Tutar

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmekle Müşteri, yukarıdaki tablodan belirtilen hizmetleri satın almayı ve tabloda belirtilen tutarları ödemeyi ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul etmektedir.

3. KUŞADASI TATİLEVİ  BİLGİLERİ

Ünvanı:Kuşadası Tatilevleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi

Adresi Soğucak Mah. Pine Valley Sk. No.1/5 09400 Kusadasi /Aydın / Turkey

Telefon0090 530 551 16 43 05427121643

E-posta adresiinfo@kusadasitatilevi.com

Ticaret Sicil No Kuşadası Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 4635-Ticaret sicil numarası ile kayıtlı

Vergi Dairesi – Vergi No Kuşadası – 7730284367

MERSİS No 773028436700018

ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

4.Müşteri  www.kusadasitatilevi.com’un elektronik platformu üzerinde, sözleşme konusu Hizmetin ve/veya Ek Hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Konutun coğrafi konumu www.kusadasitatilevi.com sitesinde gösterilmektedir. Bu nedenle Müşteri konum ile ilgili olarak itirazda bulunmayacağını beyan ve kabul eder.

Müşteri’nin Ön Bilgilendirme Forumu’nu elektronik ortamda teyit etmesi ile, Müşteri, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, kusadasitatilevi tarafından Müşteri’ye verilmesi gereken adresi, talep edilen Hizmet ve/veya Ek Hizmetlere ait temel özellikleri, talep edilen hizmet ve/veya ek hizmetlerin fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Banka yolu ile yapılacak ödemelerde EFT/havale dekontunda muhakkak sipariş numarası ve konutun adı açıklama kısmına yazılmalıdır. Kiralama talep tarihini takip eden 1 iş günü içinde ödemenin kusadasitatilevi hesabına geçmemesi durumunda kiralama kusadasitatilevi tarafından, kusadasitatilevi takdirine bağlı olarak, iptal edilebilir.

Kiralama yapılan konutun toplam ücreti, Müşteri tarafından Ön Bilgilendirme Formu ile işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin; www.kusadasitatilevi.com üzerinde önceden tıklanmamış bir şekilde sunulan ilgili kısmın tıklanması da dâhil olmak üzere, imzalanması ve/veya yazılı olarak onaylanarak kusadasitatilevi’ne gönderilmesi ile birlikte Müşteri’nin kredi kartından çekilir.

5. Hizmetin/Ek Hizmetlerin temel özellikleri [tür (villa, daire, müstakil vs.), konum, kapasite, uygunluk, fiyat ve benzeri] www.kusadasitatilevi.com üzerinde yer almaktadır.

6. www.kusadasitatilevi.com üzerinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar gecelik kiralama fiyatıdır ve gece bazında fiyatlar ürün kiralama takvimi üzerinde belirtilmektedir. Sitede yer alan Hizmet/Ek hizmetlerin giriş ekranında gözüken bir gecelik fiyat, kiralama yapılacak olan tarihlere göre değişiklik gösterebilir. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

7.1. Müşteri  www.kusadasitatilevi.com’un elektronik platformu üzerinde, sözleşme konusu Hizmetin ve/veya Ek Hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Konutun coğrafi konumu www.kusadasitatilevi.com sitesinde gösterilmektedir. Bu nedenle Müşteri konum ile ilgili olarak itirazda bulunmayacağını beyan ve kabul eder.

Müşteri’nin Ön Bilgilendirme Forumu’nu elektronik ortamda teyit etmesi ile, Müşteri, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, kusadasitatilevi tarafından Müşteri’ye verilmesi gereken adresi, talep edilen Hizmet ve/veya Ek Hizmetlere ait temel özellikleri, talep edilen hizmet ve/veya ek hizmetlerin fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Banka yolu ile yapılacak ödemelerde EFT/havale dekontunda muhakkak sipariş numarası ve konutun adı açıklama kısmına yazılmalıdır. Kiralama talep tarihini takip eden 1 iş günü içinde ödemenin kusadasitatilevi hesabına geçmemesi durumunda kiralama kusadasitatilevi tarafından, kusadasitatilevi takdirine bağlı olarak, iptal edilebilir.

Kiralama yapılan konutun toplam ücreti, Müşteri tarafından Ön Bilgilendirme Formu ile işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin; www.kusadasitatilevi.com üzerinde önceden tıklanmamış bir şekilde sunulan ilgili kısmın tıklanması da dâhil olmak üzere, imzalanması ve/veya yazılı olarak onaylanarak kusadasitatilevi’ne gönderilmesi ile birlikte Müşteri’nin kredi kartından çekilir.

7.2. Kiralama Tarih Değişikliği veya Rezervasyon İptali

Şirketimiz hesabına yatırılan, kredi kartı ile ödenen villa / apart / daire kiralama bedelinin ön ödeme miktarı (EFT, havale, kredi kartı “tek çekim veya taksitli”; peşin olarak, veya mail order ile) ödeme yaptığınız andan itibaren, villaya / aparta / daireye yapılan rezervasyon iptallerinde, ön ödeme ücretinizin tamamı GERİ ÖDENMEYECEKTİR. Çünkü bu ödemenin tamamı villa / apart / daire sahibine ön ödeme olarak yapılmıştır. Geriye kalan miktarı, villaya / aparta / daireye girişte peşin olarak tarafımıza ödemeniz gerekmektedir.

Müşteri, seyahat başlamadan önce seyahatlerini iptal edebilir. Müşterinin  iptal bildirisini Kuşadası Tatilevleri Tur. İnş. Ltd. Şti.’ne ; www.kusadasitatilevi.com’a yazılı olarak yapılması zorunlu olup yazılı yapılmayan hiç bir bildirim kabul edilmez.

İptal durumlarında Kuşadası Tatilevleri Tur. İnş. Ltd.Şti nin seyahatle ilgili olarak aldığı önlemlerin ve masrafların karşılanması için seyahat anlaşmasında belirtilen hizmetlerin toplam bedelleri üzerinden belirli yüzdelerini alacaktır. Bu miktarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

İptal koşulları;

1) Rezervasyon için gönderilen kaporanın iadesi yoktur,

2) Ödemenin tamamı yapıldıysa, göndereceğiniz hesap numarasına %70 oranında iadesi yapılacak, bankacılık, finans kurumları ve gerekli transfer masrafları bu tutar içinden karşılanacak; %30 oranında kapora kesintisi yapılacaktır.

Müşterinin kendi isteği doğrultusunda, villa / apart / daire kiralama bedellerinin tamamını Kuşadası Tatilevleri Tur.İnş.Ltd.Şti’ne ödemesi durumunda (EFT, havale, peşin olarak veya kredi kartı ile tek çekim halinde) ödeme yaptığı andan itibaren villaya / aparta / daireye 30 gün kalıncaya kadar yapılan iptallerde ödenmiş olan bedelin %30 (yüzde otuz)u GERİ ÖDENMEYECEKTİR. Geri kalan %70 (yüzde yetmiş) i bildireceğiniz hesap numarasına iade edilecektir. Gönderim masrafları da bu paranın içerisinden kesilecektir. Çünkü bu bedelin %30’u (yüzde otuz) villa / apart / daire sahibine ön ödeme olarak yapılmıştır, firmamız kiraya söz konusu yeri tekrar kiralama kabiliyetini yitirmiş olacaktır.

Eğer rezervasyon iptali villaya / aparta / daireye giriş tarihinden 15 gün veya daha az gün önce gerçekleşir veya villaya / aparta / daireye giriş yapmaz iseniz ve villada / apartta / dairede hiç konaklama olmaz iseniz ödemiş olduğunuz toplam seyahat ücreti müşteriye iade edilmez.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iade işlemlerinden dolayı ortaya çıkan ve çıkacak olan, Kuşadası Tatilevleri Tur.İnş.Ltd.Şti’ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti, banka, finans kurumu veya aracı kurumlar tarafından yüklenecek olan maddi zarar, komisyon ücreti vs. gibi ilave ödemeler müşteriye iade edilecek paranın içerisinden kesilir.

Herhangi bir nedenle, villa / apart / daire rezervasyonunun Kuşadası Tatilevleri Tur.İnş.Ltd.Şti.; kusadasitatilevi.com tarafından iptal edilmesi durumunda, bu durum en kısa zamanda müşteriye bildirilecektir. Eğer portföyümüzde aynı tarihlerde müsait, eşdeğer bir villa / apart / daire varsa müşteriye önerilecektir. Müşterinin onaylamaması ve “mücbir sebepler” maddesine girmeyen durumlarda, alınan para müşteriye iade edilecektir.

Bu konuda detaylı bilgi web sitemizde “İptal Politikası” sayfasında bildirilmiştir.

7.3.Fiyatlandırma

Kiralama fiyatları www.kusadasitatilevi.com sitesinde kiralama tarih aralığına göre otomatik hesaplanmaktadır.  Gün, hafta ve aylara göre fiyat değişikliği hakkı saklıdır, ve değişiklik gösterebilir.

7.4.Depozito ve anahtar teslimi: kiracı ev  sahibine daha önceden kararlaştırılan ve bilgisi verilen sürede belirlenen aslanda şifreli kutu veya ev teslim görevlisi tarafından teslim edilip yönergeler doğrultusunda giriş ve  çıkış yapar.

1 Şubat 2018 tarihli 7071 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik uyarınca, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Madde 2 hükmü “günübirlik kiralanan ev” işleticilerinin Müşterilerin kimlik bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda konutta kalan tüm misafirler, konuta girişleri esnasında kimliklerini bildireceklerdir.

Müşteri, konutun tesliminde gerekli kontrol yapıldıktan sonra kiralanan konuta göre 500 -2000 TL arasında nakit olarak hasar depozitosu ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Depozitonun ödenmemesi halinde, Müşteri, kusadasitatilevi’nin Hizmet ve/veya Ek Hizmetleri sağlamayacağını beyan ve kabul eder.

Kusadasitatilevi Müşteri konuttan ayrılmadan önce gerekli kontrolleri yaparak, herhangi bir hasar olmadığını tespit etmesi halinde hasar depozitosu olarak alınan bedeli Müşteri’ye kontrolü yaptıktan sonra iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri’nin bizzat kendi kusurlu eylemlerinden kaynaklanan her ne nam altında olursa olsun tüm hasarlar için kusadasitatilevi’ nin hasar depozitosunun iadeden kaçınma hakkı saklıdır. Müşteri’nin Türk Borçlar Kanunu’ndaki anlamda ile kendi ‘kusur’ lu davranışıyla kiralamış olduğu konutta meydana gelen zararın, depozito bedelinden fazla olması halinde de, kusadasitatilevi’ nin meydana gelen zararın tazmini amacıyla her türlü yasal ve hukuki yollara müracaat hakkı saklıdır. Müşteri, bu hususu peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.5.Kiralanan Konutu Teslim Alma ve Geri Teslim Etme Saatleri

Müşteri, konuta giriş saatinin 15.00 (öğleden sonra), çıkış saatinin ise 10.00 (öğleden önce) olduğunu ve bu saatlere riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.  Çıkış günü  tesisin müsait  olması durumunda müşterinin geç terk etmesi durumunda cezalı olarak ekstra konaklama bedeli tahsil edilir. Ayrıca  zamanında terk etmemesi ve çıkış gününde başka bir  müşterinin tesise zamanında girmesini engelleyen bir davranış ve tutum sergilenir ise çıkış yapılan günde giriş yapacak olan yeni müşterimize ait konaklama ve ağırlama gibi bedelleri ödeyeceğini kabul eder bu konuda tek taraflı tüm şartları kabul etmiş sayılır.

7.6.Konutların Kapasitesi ve Donanımı

Her konutun kişi kapasitesi ile ilgili bilgiler www.kusadasitatilevi.com üzerinde bilgilendirme sayfasında detaylı ve eksiksiz olarak belirtilmektedir. Müşteri, konuta kişi kapasitesi veya kiralama ile birlikte bildirilen kişi sayısından fazla misafir getirmeyeceğini ve yine kiralama süresi boyunca dışarıdan misafir almayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişi sayısına 3 yaşından büyük çocuklar dâhildir. Müşteri’nin aksi davranışının tespiti halinde, Müşteri, konutun kişi kapasitesini aşan veya daha önceden kusadasitatilevi ’ni  haberdar ettiği misafir sayısından daha fazla olan kişi sayısı kadar tam ücret ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kiralama esnasında Müşteri tarafından, konutun kişi kapasitesini aşacak şekilde veya belirtilen kişi sayısından fazla kişinin konuta giriş yapmasının istenmesi durumunda kusadasitatilevi, kiralamayı iptal etme ya da kapasitenin üzerinde misafir kabul etmeme hakkını saklı tutar. Şöyle ki:

– Konut anahtarlarını veya konuta giriş şifresini Müşteri’ye vermeden önce; kusadasitatilevi nin konutun kişi kapasitesini aşacak şekilde veya Müşteri tarafından belirtilen kişi sayısından fazla sayıda kişinin konuttan yararlanacağını tespit etmesi halinde; kusadasitatilevi konut anahtarlarını veya konuta giriş şifresini Müşteri’ye vermekten, Müşteri’nin konuta girişini sağlamaktan veya Müşteri’ye konutun zilyetliğini başkaca bir şekilde devretmekten kaçınması mümkündür.

– Konut girişi ile dışarısı arasında kusadasitatilevi’nin kontrol ve hâkimiyetinde olan anahtarlı, şifreli veya güvenlik görevlisi marifetiyle dışarıdan ayrılan bir dış giriş daha varsa, kusadasitatilevi’nin; konut kişi kapasitesini aşan veya Müşteri tarafından belirtilen kişi sayısından fazla kişilerin dış girişten iç bölgeye girmesine izin vermemesi mümkündür.

– Yukarıda sayılan imkânların haricinde ve her zaman; kusadasitatilevi’nin kolluk kuvvetleri marifetiyle konut kişi kapasitesini aşan veya Müşteri tarafından belirtilen kişi sayısından fazla kişilerin konuta girmesini engelleme veya bir şekilde konuta giren kişilerin tahliyesini sağlaması mümkündür.

– kusadasitatilevi’nin bu maddede sayılan imkânları kullanması; onun bu madde tahtında, fazla kişi sayısı kadar tam ücret talep edebilme ve zarara dair ya da zararı aşan tazminat talebi haklarına halel getirmez.

7.7.Evcil Hayvan ve Sigara

Müşteri, kedi ve köpek gibi evcil hayvanların getirilemeyeceği belirtilen konutlara, evcil hayvan getirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi davranış halinde, Müşteri konutu boşaltacağını ve bundan dolayı kusadasitatilevi’ den herhangi bir hak ve/veya alacağının olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Konuta, onun bütünleyici parçalarına ve eklentilerine; Müşteri’nin işbu hükme uyum konusundaki – onun iradi olarak uymaması hali de dâhil olmak üzere – eksikliği, ihmali veya dikkatsizliği nedeniyle bir zararın meydana gelmesi halinde, Müşteri böylesi bir zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Her halükarda, Türk Borçlar Kanunu’nun Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu başlıklı Madde 67 ve Madde 68 hükümleri uygulama bulur.

Ayrıca, Müşteri konutun kapalı alanlarında kesinlikle sigara içmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8.Müşteri, Sözleşme konusu Hizmet ve/veya Ek Hizmetlerin teslimatı için işbu Sözleşme’ yi elektronik ortamda, örneğin www.kusadasitatilevi.com üzerinde teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün/hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, kusadasitatilevi nin  Sözleşme konusu Hizmet ve/veya Ek Hizmetlerin sağlanması borcunun sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9.Müşteri, Sözleşme konusu Hizmet ve/veya Ek Hizmetlerin sağlanmaya başlamasından sonra Müşteri’ye ait kredi kartının (veya Müşteri hangi finansal aracı ödeme için kullanıyorsa onun) yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından kusadasitatilevi’ ne ödenmemesi halinde, Müşteri, Sözleşme konusu hizmet ve/veya ek hizmet bedellerini 3 (üç) gün içerisinde kusadasitatilevi’ne iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.10.kusadasitatilevi, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu Hizmet ve/veya Ek Hizmetleri süresi içinde ifa edemez ise, durumu Müşteri’ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.11. Kusadasitatilevi, Müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Müşteri’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, işbu sözleşmeyi kabul etmekle kusadasitatilevi’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.12.(i) Müşteri ile kiralama esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya

(ii) Hizmetin ve/veya Ek Hizmetlerin Müşteri’ye tesliminden evvel, kiralama esnasında kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde,

(i) Kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini sağlamasını;

(ii) Siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini tedarik etmesini; yahut

(iii) Kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini

Müşteri’den talep edebilir. Müşteri’nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede kiralamayı dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise kusadasitatilevi, kiralamayı iptal etme hakkını haizdir.

7.13.Müşteri, www.kusadasitatilevi.com’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, kusadasitatilevi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, kusadasitatilevi’nin ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.14.Müşteri, www.kusadasitatilevi.com’u kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Müşteri’yi bağlayacaktır.

7.15.Müşteri, KİRAC I,www.kusadasitatilevi.com’ u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu,  genel ahlaka aykırı,  başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde,  yasalara aykırı bir amaç için,  başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

Ayrıca, Müşteri, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.16.İşbu Sözleşme içerisinde sayılan hükümlerden bir ya da birkaçını ihlal eden Müşteri işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.kusadasitatilevi.com’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayri tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.kusadasitatilevi.com’nun üyeye karşı işbu sözleşme hükümlerine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 8.CAYMA HAKKI

Sözleşmenin akdedildiği tarihte yürürlükte bulunan ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 15/I-g maddesi gereği, işbu sözleşme konusu,  “Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşme” olarak cayma hakkından istisna tutulmuş olup, Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Müşteri, bu hususu bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Müşteri, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’den talep edebilir.

Her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı www.kusadasitatilevi.com’un uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.YETKİLİ MAHKEME

10.1.Taraflar, Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesi ile uyumlu olarak, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen parasal sınırlara kadar tüketici işleminin gerçekleştiği veya Müşteri’nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

 10.2.Bu parasal sınırlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, 31 Aralık 2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ’de ilan edilmiştir
 
11.DİĞER HÜKÜMLER

11.1.İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki tüm hususları düzenleyen tek metindir. Daha önceki tüm sözlü, yazılı muhaberat ve sözleşmeler, işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle otomatik olarak hükümsüz kalacaktır.

Sözleşme’de, eklerinde, ilgili tutanak, senet ve belgelerde yer alan bazı hüküm, şart ve metinlerde geçersizlik, bağlanmazlık, iptal edilebilirlik, idari nedenlerle veya bir maddi fiilden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere, kanuna herhangi bir şekilde aykırılık veya icra edilemezlik hali bulunması, Sözleşme’nin diğer hükümlerini ve Sözleşme’nin bağlayıcılığını etkilemez. Böyle bir durumda, Sözleşme’nin geri kalan kısımları geçerliliğini koruyacak ve sözleşme, taraflarca genel prensiplere uygun olarak doldurulacak ve hükümsüz veya geçersiz hüküm(ler), sözleşmenin imza tarihinde tarafların iradelerini en yakın biçimde yansıtacak hükümlerle değiştirebilirler.

Bu Sözleşme’de, eklerinde, ilgili tutanak, senet ve belgelerde yapılacak olan her türlü değişiklik ve ilaveler, ancak tarafların yazılı bir şekilde karşılıklı mutabakatı bulunduğu takdirde muteberdir.

11.2.Taraflardan herhangi birinin bu sözleşmede belirtilen unvanlarında bir değişiklik olması halinde bu değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilecek ve bildirimde bulunan taraf sözleşmeye yeni unvan altında devam edecektir.

11.3.Taraflardan birinin bu Sözleşme kapsamındaki haklarından herhangi birini kullanmayı geciktirmesi veya kullanmaması, bu haktan feragat ettiği veya bu hakkın oluşmasına yol açan olayı kabul ettiği anlamına gelmeyecektir.

11.4.Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresleri tebligat adresleri olup, bu adreslerde yapılan değişiklikler bildirilmedikçe, bu adreslere yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış olduğunu taraflar kabul ederler. Bu durumda posta çalışanının tebligatı adrese ulaştırdığı gün, tebliğ tarihi olarak kabul edilecektir.

11.5.İşbu sözleşme uyarınca yapılması gereken tüm ihtar ve ihbarlar ile bildirimler, sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, şirket yetkilisine elden bizzat, iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla tarafların sözleşmede belirtilen tebligat adreslerine yapılacaktır.

 11.6.Tarafların bu Sözleşme’nin şartlarını yerine getirmemekten kaynaklanan sorumlulukları ancak mücbir nedenlerden dolayı ortadan kalkar. Bu sözleşmedeki mücbir nedenler kapsamına tarafların isteği dışında gelişen, önleyemeyeceği, sözleşme şartlarını yerine getirmesini engelleyen ya da imkânsız kılan durumlar girer. Bunlarla sınırlı olmamak üzere doğal afetler, sel, savaş, ayaklanma, genel grev, grev, lokavt, ambargo ve benzerleri bunlara örneklerdir.

Mücbir nedenlerin ortaya çıktığını, taraflar birbirlerine yazılı olarak bildirirler. Sözleşme süresi, mücbir nedenlerin geçerli olduğu süre kadar uzatılır. Doğal afet, savaş, ayaklanma, genel grev, ambargo gibi mücbir nedenlerin 3 ayı; grev, lokavt gibi mücbir nedenlerin ise 1 ayı geçmesi durumunda her iki tarafın da anlaşmayı sona erdirme hakkı doğar.

11.7.Müşteri, işbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda www.kusadasitatilevi.com un defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin ve münhasıran delil olarak kabul edileceğini, hiçbir itiraz ileri sürülmeksizin peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 12.YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin: kusadasitatilevi.com üzerinden onay aşamalarının Müşteri tarafından tamamlanıp Müşteri tarafından bildirilen elektronik posta adresine gönderilmesi üzerine; veya  Müşteri tarafından okunduğuna ve/veya kabul edildiğine dair yazılı onay alınması durumunda; veya  kusadasitatilevi.com üzerinden Müşteri tarafından yapılan Hizmet ve/veya Ek Hizmetlerin bedeline tekabül eden ödemenin gerçekleşmesi halinde, 

Müşteri, Ön Bilgilendirme Formu’nu okumuş, kabul etmiş ve onaylamış sayılacak ve işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve sözleşme taraflarca kurulmuş olacaktır.